Huazhong University of Science and Technology Press – The Latest Landscape Design of Residence: Fuqing Liantian Garden, Nanning Indonesian Garden, Zhuhai CITIC Mangrove Bay, Jiaxing Zi Jin Huang Ting, Wuhan Golden World, Changzhou Powerlong City Plaz